Skip to content

Natur på tværs af Nordjylland

De nordjyske kommuner samarbejder igen i år om en fælles nordjysk stand ”Natur på tværs af Nordjylland”. Har du lyst til at komme til Hirtshals, snakke om natur og friluftsliv, blive inspireret og møde spændende mennesker, så slå vejen forbi det kommunale nordjyske telt – ”Natur på Tværs”.

Naturmødestanden

De nordjyske kommuner har siden 2017 haft en stand på Naturmødet i Hirtshals.

Det tværkommunale telt har fokuseret på hvad har den vilde natur brug for, hvor kan du finde og opleve den og hvordan kan vi i Nordjylland arbejde for at få mere og vildere natur til gavn for os alle.

Temaet på standen i 2024 vil handle om bro og barriere i forbindelse med adgang til naturarealer og vild dynamik i naturen.

Udsmykningen vil derfor bære præg af adgangsmuligheder samt vild natur og vilde dynamikker, hvor de besøgende bl.a. kan
• gå igennem en klaplåge
• se/opleve forskellige naturtyper/naturpleje
• få en markfirbenstatovering
• quizze i adgangsregler og vild natur

Standen planlægges og opsættes af en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra nogle af de nordjyske kommuner. De er fokus på altid at have medlemmer i arbejdsgruppen både fra det rekreative netværk og fra det naturfaglige netværk.

På standen repræsenterer alle medarbejdere ”Natur på Tværs” og ikke så meget de enkelte kommuner. Dette for at sætte fokus på at stor, vild natur ikke kender kommunegrænser.

Tovholderrollen går på tur hvert 2. år. Rebild Kommune har stået for standen i 2022 og i 2023. Næste år vil tovholderrollen derfor gives videre til en anden kommune.

Selve standen bemandes af alle natur- og rekreative medarbejdere og der er stor vægt på samarbejde og netværk mellem medarbejdere på standen.

Pt. Er tovholder:

Gerbrich Koudenburg,  Vesthimmerlands Kommune – gkou@vesthimmerland.dk

Øvrige medlemmer er:

Frederikshavns Kommune:
Hanne Lauritsen HLAU@frederikshavn.dk

Jammerbugt Kommune:
Ane Andersen anh@jammerbugt.dk

Mariagerfjord Kommune:
Mette Vesterhaab metn8@mariagerfjord.dk

Rebild Kommune:
Joanna Birch Lauridsen jbol@rebild.dk

Thisted Kommune
Heidi Marie Kalstrup Andersen hmka@thisted.dk

Aalborg Kommune:
Mikkel Vestergaard Rødvig mikkel.rodvig@aalborg.dk
Daniel Bang Jørgensen daniel.jorgensen@aalborg.dk

 

Bemandingsliste

Diverse materialer

Her finder du diverse materialer, som må benyttes af kommunerne i Natur på Tværs projektet.